Kína - Testvérvárosok

Célunk a kínai befektetések növekedése - interjú Jász-Nagykun-Szolnok Megye alelnökével, Borbás Zsolttal

Célunk a kínai befektetések növekedése - interjú Jász-Nagykun-Szolnok Megye alelnökével, Borbás Zsolttal
A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat alelnökét, Borbás Zsoltot kérdeztük a megye kínai tartományi kapcsolatairól. Apropóját az adta, hogy 2012.március 22-én barátsági testvér megállapodást írt alá a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat és a kínai Henan Tartomány képviselője Szolnokon.- Mit tartalmaz pontosan ez a megállapodás és milyen jelentőséggel bír?
- A megállapodás az egyenlőség és kölcsönös érdekek elve alapján a társadalom és gazdaság számos területén célozza meg az együttműködést. Kiemelt figyelmet szentel a két megye gazdasági kapcsolatának, emellett a kereskedelem, a tudomány és technológia, a kultúra és oktatás, a sport és egészségügy területének.

 Wang Wenchao, Henan Tartomány Népi Kongresszusa Állandó Bizottságának alelnöke, Borbás Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke,

Borbás Zsolt, a megyei közgyűlés alelnöke, valamint Wang Wenchao, Henan Tartomány Népi Kongresszusa Állandó Bizottságának alelnöke a megállapodás aláírásánál


Az együttműködési megállapodás aláírása mind a megye, mind hazánk számára fontos esemény. Az utóbbi években erősödő és új alapokra helyezett kínai-magyar kapcsolatok eredményeként számos kormányközi megállapodásra került sor, amelyek konkrét programokat, befektetéseket és pénzügyi megállapodásokat tartalmaznak.

Megyénk szempontjából a jól működő, a megye és a lakosság érdekeit segítő európai együttműködések folytatása és erősítése mellett szükséges a kapcsolatok kibővítése keleti irányban. Ezt a globális politikai és makrogazdasági viszonyok alakulása is indokolja, az ázsiai térséggel való kapcsolat mélyítése napjainkban egyre aktuálisabbá válik. Ezt tükrözi megyénk 2011-2014. évi módosított nemzetközi stratégiai programja, mely egyik kiemelt fontosságú területként fogalmazza meg a nemzetközi kapcsolatok bővítését és keleti irányban történő kiterjesztését.


- Hogyan esett a választás egyébként Henan tartományra?
- Jász-Nagykun-Szolnok megye és a kínai Henan tartomány közötti kapcsolatfelvételre a kínai fél kezdeményezésére került sor 2011-ben. A kapcsolat létrejöttét segítette, hogy együttműködés van Szolnok város és a Henan tartománybeli Sanmenxia, valamint a két város főiskolái között. Emellett kapcsolatot ápol egy zhengzhou-i (Henan központja) és egy szolnoki középiskola, és a kereskedelmi kamarák is.

HENAN


Henan szomszédos Shanxi tartománnyal, másik kínai testvérrégiónkkal. Megyénk és a kínai terület közötti közös vonás, hogy Henan tartomány ugyanúgy éléskamrája Kínának, mint Jász-Nagykun-Szolnok megye Magyarországnak.

A 167.000 km2 területű Henan az ország keleti részén, a Sárga és a Huaihe folyók által határolt területen fekszik, nevét ("a folyótól délre") a tartomány északi részét átszelő Sárga-folyóról kapta. Henan a Kinai Népköztársaság egyik legnépesebb tartománya. lakosságszáma 95.55 millió fő.  A tartományban 51 etnikai csoport él, döntő többségük a han népcsoporthoz tartozik (98.8%) és a mandarin dialektust beszéli. A tartomány székhelye és legnagyobb városa Zhengzhou. A nemzeti gabonatermesztésben a tartománynak vezető szerepe van a búza-és szezámtermesztésben, a gyapot-dohány-és olajos növények termesztésében pedig második helyen áll országos szinten. Fontosabb iparágak: elektronikus gépészet, vegyipar, élelmiszeripar, textilipar és építőipar.

Henan Kína jelentős kereskedelmi elosztóközpontja, 25 jelentős nagykereskedelmi központ és hatezernél több kiskereskedelmi piac található itt.

A tartomány történelmi öröksége gazdag, Henant hagyományosan a kínai civilizáció bölcsőjének tekintik.

Turisztikai látványosságai között meghatározó a Songshan hegy, ami az egyik leghíresebb hegy Kínában. Itt található a Shaolin templom, Kína leghíresebb buddhista temploma. A tartomány 17 prefektúra szintű városra és egy prefektúrába nem sorolt megyei szintű városra van felosztva.

- 2009-re nyúlik vissza egy másik kínai tartománnyal, Shanxival kötött együttműködési megállapodásuk. Ez miben nyilvánul meg?
- Jász-Nagykun-Szolnok megye és Shanxi tartomány között több területen kínálkozik együttműködési lehetőség a megye önkormányzatai, vállalkozásai, kulturális, oktatási és turisztikai intézményei részére. Az együttműködés elsősorban gazdasági kapcsolatok kialakítását ösztönzi a két térség vállalatai között, oktatási intézmények közötti kapcsolatok fejlesztését közös képzési és kutatási programok, diákok és oktatók cserelátogatásainak megvalósításával, a kulturális értékek kölcsönös megismertetését.

 Shanxi


Az aláírás óta is folyamatos a kapcsolat. Rendszeresen fogadunk hivatalos és üzletember delegációkat, akikkel a minél több területen megvalósuló együttműködés érdekében az egyeztetett témának megfelelő konkrét megbeszéléseket folytatunk és szervezünk helyszíni látogatásokat. 2010-ben láttuk vendégül a kínai nagykövetet, aki programja során elsősorban az oktatási és kulturális intézmények közötti kapcsolat fontosságát emelte ki. Ennek érdekében megbeszélést folytatott a Szolnoki Főiskola és a Szigligeti Színház vezetőivel. 2011-ben kórházlátogatást szerveztünk az egészségügy iránt érdeklődő kínai vendégeink részére; idén várhatóan májusban pedig üzletemberekből álló delegációt várunk, akikkel befektetési lehetőségekről egyeztetünk.

Szolnok Megyei Jogú Város szintén 2007. óta ápol kínai kapcsolatokat, két várossal 2009. őszén került sor a megállapodások aláírására. Az elmúlt évek eredménye, hogy a szolnoki Logisztikai Központ a Sanghai-Hamburg közötti teherszállítmányozás egyik állomásává vált; a Szolnoki Főiskola cserediák programot valósított meg.

-Mik a távlati terveik a kínai kapcsolatokat illetően? A megye gazdaságát tekintve milyen hozadéka lehet ezeknek az együttműködéseknek?
- Kína világgazdasági és világpolitikai szerepének jelentős térhódítása tapasztalható az elmúlt években. Magyarország és megyénk kiemelkedő fontosságú partnernek tekinti az ázsiai országot, fontos cél a gazdasági és kereskedelmi kapcsolatok fejlesztése, a kínai befektetők régiónkba történő vonzása.

Tavaly év végén megyénk felmérést készített a megye kínai testvérkapcsolatairól és befektetésiről. A felmérés alapján csak a megyeszékhely ápol kínai kapcsolatot, de a megye több települése is jelezte igényét kapcsolat kialakítására. Több helyről azt is jelezték, hogy szívesen várnának kínai befektetői csoportokat.

Ahogy Wang Wenchao, Henan delegáció vezetője mondta, a kínai barátkozós nép, ahogy a magyar is, a jó barátság pedig jó alapot teremt a gazdasági együttműködéshez. Ebben bízunk mi is, hiszen az együttműködéstől ezeknek a kapcsolatoknak az erősödését várjuk.

kínai delegáció

A kínai delegáció vezetője Wang Wenchao, Henan Tartomány Népi Kongresszusa Állandó Bizottságának alelnöke volt


Erre több jó példa is van már: 2010-ben kínai befektetők vásárolták meg a szolnoki Tisza Szállót, 2011-ben pedig szolnoki citromsav-gyár létesítéséről írtak alá együttműködési szándéknyilatkozatot, amit a közelmúltban megjelent rendelettervezet szerint kiemelt üggyé nyilvánítana a kormány. A beruházás teljes összege meghaladja a 90 millió dollárt.

Azon dolgozunk, hogy a gazdasági kapcsolatok erősítése során a kínai befektetések növekedése mellett a megyei vállalkozások is kapjanak lehetőséget a kínai piacra való kijutásra. Példaként említhetem a jászberényi Jász Plasztik Kft.-t, ami eredetileg műanyag feldolgozással és szerszámkészítéssel foglalkozott, majd tevékenységi köre akkumulátorgyártással, valamint egyéb termelő és kereskedelmi ágazatokkal bővült ki. Számunkra fontos, hogy minél több olyan gazdasági kapcsolat jöjjön létre, ami a kínai befektetők növekedése mellett a megye gazdasági szereplői számára is lehetőséget nyújt a kinti megjelenésre.


MCOnet-KT