Kína - Testvérvárosok

Nógrád megye és a kínai Kujcsou tartomány együttműködésének sok ponton van realitása

Nógrád megye és a kínai Kujcsou tartomány együttműködésének sok ponton van realitása

Nógrád megye Önkormányzata 2011 óta ápol szorosabb kapcsolatot Kína egyik tartományával, Kujcsouval (Guizhou). Az együttműködés kialakításában oroszlánszrepet vállalt dr. Bablena Ferenc István, a Közgyűlés alelnöke, aki a múltról, a jelenről és a jövőről is mesélt lapunknak.

- Mesélne a kezdetekről?
- A Nógrád megye VOSZ elnöke a tavalyi évben a VOSZ országos szervezetén és Demján Sándoron keresztül információt kapott, hogy a magyar-kínai kapcsolatok bővülnek, felerősödnek. Ennek egy meghatározó eseménye volt, amikor a Kínai Népköztársaság miniszterelnöke Magyarországon járt és találkozott Orbán Viktor miniszterelnökkel, aláírva 18 megállapodást, ami a két nemzet együttműködésére irányult. A megyei közgyűlés vezetése ezt megelőzően már eldöntötte és felvállalta, hogy ebbe az együttműködésbe bekapcsolódik. A kínai miniszterelnök látogatásakor már kiválasztottuk azt a tartományt Kínában, amely megítélésünk szerint a leginkább igazodik és hasonlít a Nógrád megyei viszonyokhoz. Azért esett Kujcsou (Guizhou) tartományra a választás, mert számos olyan közös pont van - akár kulturális, akár gazdasági, akár társadalmi -, ahol az együttműködésnek reális alapját láttuk.


- Még 2011.július 22-én utazott el Nógrád megye delegációja Kínába, Kujcsou (Guizhou) tartományba, hogy fontos kapcsolatokat alakítsanak ki az ottani tartományi vezetőkkel. Beszámolna az út tapasztalatairól?
- A kormányzóhelyettes meghívására három fős delegáció vehetett részt ezen a kapcsolatfelvételen. Kínába utazott Gazsi Ferenc, a VOSZ Nógrád megyei elnöke, dr. Szalay Zsolt, a Budapesti Műszaki Egyetem professzora, akinek innováció és kutatásfejlesztés a fő területe, valamint kötődése van Nógrád megyei cégekhez is. A delegáció vezetését én kaptam meg feladatul, mint a Nógrád megyei Közgyűlés alelnöke.

Meng Qiliang kormányzó helyettes

Meng Qiliang kormányzó helyettes fogadja a Nógrád megyei delegációt


A kínai partnereink egy rendkívül jól előkészített, tartalmas, pontos és szakszerű programot állítottak össze részünkre. Találkozásaink során nagyfokú szívélyességről, nyitottságról, közvetlenségről győződhettünk meg. Delegációnk megkülönböztetett figyelemben részesült egyrészt a tárgyalásokban részt vevők társadalmi rangja vonatkozásában, másrészt pedig a széleskörű kapcsolatépítést szolgáló tárgyalások megszervezésében. Legfontosabb jelentőségű megbeszélésünk Kujcsou tartomány kormányzó helyettesével, Meng Qiliang úrral történt, aki bemutatta a tartományukat és elmondta fő célkitűzéseiket, terveiket. Ezt követően jómagam is bemutattam Nógrád megyét. Az elhangzottak alapján abban állapodtunk meg, hogy számos olyan találkozási pont van, amely miatt fontosnak tartjuk az együttműködési megállapodást, és később erre alapozva konkrét kapcsolatokat hozzunk létre. A megkötött  megállapodás deklarálja az együttműködés fontosságát, körvonalazza azokat a gazdasági, társadalmi, oktatási, kulturális, innovációs, turisztikai területeket, ahol keresnünk kell a kapcsolatot. Ezt a megállapodást vagyunk hivatottak az elkövetkező időszakban konkrét tartalommal megtölteni.

- Mik a terveik a közeljövőre nézve?
- Örömmel jelenthetem be, hogy a múlt héten megalakítottuk az 2012.január 17-én létrejött Kínai-Magyar Üzleti Tanács  Nógrád Megyei Tagozatát. Az országos tanáccsal való szoros együttműködés kapcsán rendszeresen informáljuk egymást arról, hogy országos szinten milyen folyamatok zajlanak, valamint hogy mi ezekhez hogyan tudunk kapcsolódni, illetve a mi törekvéseinket hogyan tudja az országos tanács támogatni.

Kínai vendéglátóink részére a napokban küldtük el a vízumhoz szükséges meghívó levelet, és júliusban várjuk Kujcsou tartomány képviselőinek Nógrád megyei viszont látogatását. A delegáció tagja lesz előreláthatóan  kormányzóhelyettes, a tartomány mezőgazdasági referense, egy politikai munkatárs, több járási vezető, és a mezőgazdasági területen dolgozó szakemberek.

 Guizhou egyetem

Tárgyalás zajlott a Guizhou egyetem vezetőivel, professzoraival is


- Lehet-e már tudni, hogy mi fog zajlani ezen a találkozón?
- Az előzetes információnk szerint mezőgazdasági, növénytermesztési és élelmiszertartósítási témakörökben nézzük meg, hogy miben tudunk együttműködni. Mi a termelésben, a feldolgozásban, valamint a hűtőtárolásban is tudunk információval szolgálni kínai barátainknak. Ez a technológia nagyon fontos a számukra.

Látogatásunk során kiemelt kérdésként merült fel a környezetvédelem a magyarországi vörösiszap-katasztrófa kapcsán. Náluk ugyanez a probléma szintén valós kérdés, ezért szándékunk, hogy a magyar viszonyoknál tapasztaltakat megosszuk, személyesen megmutassuk nekik. Ebből is látszik, hogy bizonyos együttműködési területeknél túl kell majd lépnünk a megyei határokon. A víz-, és a szennyvíztisztítás szintén fontos kérdés, ebbe szellemi tőkével, technológiával lesz lehetőségünk bekapcsolódni.

Egy sok kultúrájú tartományról van szó, és ennek a népi kultúrának a gazdagságát az idegenforgalom területébe szeretnénk kamatoztatni. Nógrád megyének is vannak hasonló hagyományai,kulturális értékei, úgy mint Hollókő, a palóc hagyományok, egyedülálló bányamúzeum, és még sorolhatnám... Ezeket szeretnénk összekötni, akár egy utazási irodán keresztül is, turizmusfejlesztéssel.

A gazdasági kapcsolatokból szeretném még kiemelni, hogy az autópiparban számos együttműködési lehetőség van, különösen az innovációs területen. Akár az alternatív működésű autók fejlesztése is szóba jöhet, hiszen Nógrád megyében van olyan csapat, amely ennek a kutatásával és innovációjával foglalkozik. Ráadásul a közelmúltban járt itt az egyik kínai autógyár képviselője, akinek Európában hat gyára található és akár Nógrád megyei termelés is szóba jöhet a jövőben.

Miao nemzetiség

Miao nemzetiség kulturális bemutatóját is megcsodálhatta a Nógrád megyei delegáció


A bányászat számos lehetőséget rejt magában, akár a szént, akár a fémet említjük. Megyénknek e téren is hagyományai vannak, szakemberekkel is rendelkezünk, így akár kiutazva az ottani technológia fejlesztésében is részt vehetünk.

Jártunk a tartomány egyetemén is, ahol a rektorral és a professzori kar jeles képviselőivel volt tárgyalásunk. Egyik legfontosabb kérdéskör a közös kutatás és fejlesztés lehetőségének megvalósítása volt elsődlegesen az autóipar területén, de tárgyaltunk a hallgatók, vagy akár oktatók cseretanulmányairól is.

Már ebből is látszik, hogy nagyon számos az együttműködési lehetőség a két térség között. Napjainkban már azt tervezzük és egyeztetjük, hogy az év második felében helyi szakemberek kiutaznak Kojcsou tartományba, és konkrét üzleti célokat, lehetőséget visznek magukkal.

Annyit még mindenképpen megemelítenék, hogy azért is karolta fel a megyei önkormányzat ezt a célt, hiszen 2012.január 1-vel megváltoztak a feladatai. Az intézményfenntartói szerep a megyei önkormányzattól átkerült a Kormányhivatalhoz. Az elkövetkezőkben az egyik fontos feladatunk lesz a megyei gazdaság, a vidék és a külkapcsolatok fejlesztésében aktív résztvétel. Ezek megvalósításában előnnyel indulunk, hiszen már van egy ilyen kapcsolatunk, és a megyék sorában elsők között mentünk Kínába megkötni a megállapodást. Építünk egyébként testvérvárosi kapcsolatokat is, úgyhogy hamarosan két városunk, Salgótarján és Balassagyarmat is kínai delegációt fogadhat.


MCOnet-KT