Kína - Testvérvárosok

A gyógyászat és a turizmus területén működne együtt Hévíz kínai testvérvárosával

A gyógyászat és a turizmus területén működne együtt Hévíz kínai testvérvárosával

A kínai Guilin városának Hi-Tech Zone kerületével kötött együttműködési megállapodást október 19-én Kínában Papp Gábor polgármester és Kepli József János alpolgármester.
-  Hogyan jutottak el idáig? Mit érdemes tudni Hévíz és Kína kapcsolatáról?
- A jelenlegi városvezetés határozott célkitűzése volt a város külföldi kapcsolatainak új alapokra helyezése. Ez részben a meglévő kapcsolatok átértékelését és aktivizálását jelenti, részben azt, hogy a város új területek felé is fordul a kapcsolatépítés jegyében, s elsősorban gazdasági alapokon nyugvó kapcsolatokat épít ki és ápol. A városvezetés elsősorban keleti országok irányába

Shanghai Xuhu

kívánt nyitni, orosz, kínai és arab piacok bevonását tervezte. E törekvés összhangban állt és áll a jelenlegi kormányzati törekvésekkel is. A nyitás nem volt nehéz, mivel Hévízre mint gazdasági és turisztikai tényezőre, meghatározó szereplőre az említett területeken is felfigyeltek. Az utóbbi két évben mind élénkebbé váltak a magyar-kínai kapcsolatok, részben a kínai kormány intenzív érdeklődése, részben a magyar kormány megfelelő fogadókészsége folytán. A kormány vezetői magas szintű tárgyalásokat folytattak Kínában több ízben, de számos kínai város vezetése kereste meg a komoly szereppel bíró magyar városok vezetőit is szorosabb kapcsolatok kialakításának igényével. Hévízen a jelenlegi városvezetés nagy számban fogad kínai delegációkat, melyek élénk érdeklődést mutatnak a város turisztikai kínálata iránt, de testvértelepülési kapcsolat kialakítását is többen szorgalmazzák. Az egyik ilyen település Guilin, melynek megkeresését Hévíz pozitívan fogadta.

-    Hogyan zajlott a látogatás Guilinban? Mit tartalmaz a megállapodás?
-    Guilin Kína legnagyobb turisztikai látogatottságú városa, évente 25 millió turista keresi fel a kivételes természeti adottságokkal rendelkező települést. A várost övező táj valóban mesébe illő. A várost és a Li folyót, amely átszeli, a karsztcsúcsok tették híressé. Érdekes, hogy a karszthegyek a városban is felbukkannak a lakóházak között, de a várostól délre kanyargó „jade-öve” néven ismert Li folyó mentén van a legtöbb, a leglátványosabb belőlük. Természeti adottságai mellett különleges kulturális értékekkel és emlékekkel is rendelkezik Guilin.

Hévíz iránti érdeklődésük a város ugyancsak kivételes természeti adottságára, a Hévízi-tóra és az arra épülő gyógyászatra, szolgáltatásokra és a város egészségturisztikában vállalt és ellátott szerepére irányul.

Hévíz

Találkozás Guilin város kerületi vezetőivel


A felek ösztönzik a települések közötti gazdasági kapcsolatok kialakulását, a kereskedelmi és kulturális kapcsolatok kiépítésével kölcsönösem előnyös együttműködés kialakítását; segítik egymás turisztikai kínálatának megismertetését, ösztönzik egymás kulturális és turisztikai örökségének bemutatását, a nemzetek közötti jó kapcsolat kialakítása érdekében.  A felek együttműködést alakítanak ki az egészségügyi ellátás, szociális- és idősgondozás területén. Ösztönzik a betegellátás területén szerzett eredmények egymásnak történő bemutatását, valamint támogatják az intézményeikben lévő orvosaik képzését az egymás között lévő tapasztalatcserén keresztül. Együttműködnek a környezetvédelem területén, tekintettel a természeti erőforrások ésszerű felhasználása, az ipari és háztartási hulladék ártalmatlanítása, és újrahasznosítása terén.  Erőfeszítéseket tesznek a tapasztalatok cseréjére, valamint a meglévő eredmények megosztására. 

- Milyen gazdasági hozadéka lehet ennek az együttműködésnek?
- A gyógyászat és a turizmus területén várunk eredményeket, szakemberek cseréje illetve beutaztatás terén.

Testvérvárosi szerződés alárási ceremónia.- Elmondásuk szerint látogatást tettek Sanghaj Xuhui nevű kerületében is, ahol a testvérvárosi együttműködés lehetőségeit konkretizálták. Mik ezek pontosan? Mikor kerülhet sor szerződéskötésre?
- Oktatási, zenei és orvosi cserekapcsolatok megvalósítására és befektetési együttműködésre számít Sanghaj Hszühuj (Xuhui) kerületével Hévíz, a megállapodás megkötésének ideje, konkrét szövege egyeztetés alatt áll.


- Ahogy tájékoztatójuk alkalmával is elhangzott, Hévíz önkormányzatának törekvései összhangban állnak a kormány külkapcsolatai bővítésével, irányával és elképzeléseivel is. Ez tudatos? Kapnak valamilyen segítséget esetleg a kormánytól, vagy más szervezettől?
- Az Aquaprofit munkatársai Nádasi Tamás vezetésével segítenek Hévíznek a kapcsolatok alakításában. Nádasi Tamás az elnöke a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara magyar-kínai tagozatának. Segítségünkre van Horváth Levente úr, aki Kínában él jelenleg, és a közeljövőben vesz át Hévíz kínai nagykövete megbízólevelet polgármester úrtól.


MCOnet-KT