Kína - Testvérvárosok

A jövőben tovább erősödhet az együttműködés Veszprém és a kínai Ningbo között

A jövőben tovább erősödhet az együttműködés Veszprém és a kínai Ningbo között

Idén ősszel 6 tagú veszprémi delegáció tett tapasztalatcsere látogatást Ningbo-ban, kínai testvérvárosában. A gyümölcsöző együttműködés múltjáról, jelenéről és jövőjéről kárdeztük Veszprém önkormányzatát.
- 1998-ra datálódik a két város kapcsolata, a Zhejiang tartománybéli nagyváros 2003 óta partnervárosa Veszprémnek. Főként min alapult az együttműködésük?

Ningbo


- 1998. szeptember 3.-án aláírásra került Ningbo város és Veszprém város között a “Baráti kapcsolatokról és Együttműködésről” szóló szándéknyilat mely szerint:

1. A két város közös erőfeszítéseket tesz a cserekapcsolatok kiszélesítésére, az egyetértés  elősegítésére, a barátság elmélyítésére.

2. A két város a gazdaság, kereskedelem, tudomány és technika valamint az oktatás  területén cserekapcsolatokat és együttműködést hoz létre mindkét fél javára előnyös  feltételekkel.

3. A két város gazdasági és külkapcsolatokkal foglalkozó irodái rendszeres kapcsolatot  tartanak fenn egymással a mindkét felet érintő cserekapcsolatok és kérdések ügyében.  

1999. január 16.-24. között veszprémi hivatalos delegáció tett cserelátogatást Ningbo-ban és megerősítésre került a Veszprémben előző évben aláírt szándéknyilatkozat a két város közötti jövőbeni együttműködésről. 2000-ben a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara valamint a Ningbo-i Kereskedelmi Kamara is aláírta az együttműködési megállapodást.

veszprémi delegáció


- Ningbo-ból már több delegáció érkezett Veszprémbe. Mesélne erről?
- 2000. és 2003. között a hivatalos Ningbo-i delegációk látogatásán kívül kulturális cserekapcsolat is létrejött, a Ningbo-I Xiao Baihua Yue Opera társulat (37fő) vendégszerepelt a veszprémi Petőfi Színházban. 

2003. júliusában a Ningbo-i önkormányzati-politikai küldöttség veszprémi látogatása során a két város közötti rendszeres kapcsolatok eredményezték a partnervárosi kapcsolatok létrehozásáról szóló megállapodás aláírását, mely tartalmazza a gazdaság, kereskedelem, kultúra, oktatás, turizmus területén a cserekapcsolatok és együttműködés megvalósítását. A kínai partner húszezer dollár értékű informatikai eszközt ajándékozott Veszprémnek a városközpont térfigyelő rendszerének kiépítéséhez.

2005. áprilisában ismét Veszprémben vendégszerepelt Ningbo város operatársulata, augusztusban héttagú delegáció tett látogatást a Városházán azzal a céllal, hogy tovább erősítse a két város között 1998 óta fennálló kapcsolatot.

2006.-2010. között rendszeresen felkereste városunkat Ningbo város delegációja és városunk is évente kapott meghívást több kiállításra és vásárra pld. Ningbo-i Nemzetközi Fogyasztási Vásár.

2011. június 22.-én Ningbo-ból 6 tagú delegáció tett látogatást Veszprémben és folytatott tárgyalást a város vezetőivel a gazdaság, oktatás, kultúra területén a cserekapcsolatok továbbfejlesztéséről. A delegáció ellátogatott a Pannon Egyetemre is.  Szeptember 26.-án a  Ningbo-i Vöröskereszttől 6 fő érkezett Veszprémbe és találkozott a városban karitatív tevékenységet folytató szervezetek képviselőivel; a csoport látogatást tett a Katasztrófavédelemnél, továbbá tárgyalást folyatott a Városházán a helyi Vöröskereszt, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat, valamint a Karitász képviselőivel.

kína


-Ningbo város többszöri meghívásának eleget téve, 2011. október 8.-13. között 6 tagú veszprémi delegáció tett tapasztalatcsere látogatást Ningbo-ban. Kik voltak a delegáció tagjai?
- Brányi Mária alpolgármester volt a delegációvezető, vele tartott Dr. Somogyi Istvánné titkár, Dr. Hartung Ferenc,a Pannon Egyetem rektori megbízottja, Lakatos Antal, a Kinizsi Bank Zrt elnök-vezérigazgatója, Florián Gyula, a Kinizsi Bank Zrt. igazgatósági tagja, valamint Józsa Tamás kabinetfőnök.

- Milyen  lehetőségek nyíltak a négy napa alatt az egyeztetésre?
- A veszprémi delegációt Minyi Chang úr a politikai egyeztető konferencia Ningbo-i bizottságának elnök-helyettese fogadta több magas rangú önkormányzati és hivatali tisztségviselővel a vendéglátó város képviseletében. Minyi Chang úrral a két város múltbéli együttműködésének az áttekintése történt meg és a gazdaság, illetve a kultúra, mint a továbblépés területei kerültek szóba. A partnerek kifejezték reményüket és erős szándékukat a partnerség megerősítésére.

A delegáció látogatást tett a Beilun negyedben, ahol a Ningbo-i kikötő  és a szabadkereskedelmi övezet található. A kikötő a világon az 5-ik, Kínában a második legnagyobb áruforgalmat bonyolítja, a kikötőben évi 410 millió tonna áru kerül átrakodásra (ezek között több, mint 13 millió tonna konténer, évi 7,4 %-os növekedést mutatva), a kikötőben és az azt környező övezetben 200 000 ember dolgozik.

A kikötővel egybeépült szabadkereskedelmi övezetben az importált élelmiszerek és borok piacán tett látogatást a veszprémi delegáció a Young-Yu pavilonban és az Eurovinum pavilonjában. Utóbbi igazgatója Andy Fu úr beszámolt róla, hogy a Sanghaj-i Világkiállítás magyar pavilonja saját kezdeményezésére Ningbo-ban kerül 2012-től kiállításra, ahol folyamatos magyar kulturális rendezvények és a magyar városok bemutatkozási lehetősége lesz biztosított. Fu úr erős magyar kapcsolatokkal rendelkezik és sokat ért, ill. beszél magyarul, cége budapesti telephellyel is rendelkezik.

Az Eurovinum nagy érdeklődést mutatott a balatoni borok és magyar húsáru importjára vonatkozóan, ami kapcsán számítanak a Veszprém Megyei Kereskedelmi és Iparkamara segítő közvetítésére.

Kínai Nagy fal


A  Ningbo-i Egyetemen tett látogatás során először egy munkamegbeszélésen vett részt a delegáció. A fogadó fél részéről a megbeszélése Prof. Mr. Wang Wenbin rektor-helyettes, Ms. Chen Yujuan a nemzetközi iroda vezetője, Prof. Mr. Chen Jiankang a mérnöki kar dékánja, Prof. Mr. Yang Lihua a gazdasági kar dékán-helyettese, Prof. Mr. Duan Hanwu, a nyelvészeti kar dékán-helyettese és Prof. Mr. Pan Dao Dong az oceanográfiai kar dékán-helyettese vett részt.

Az egy órás megbeszélésen a Ninbo-i Egyetem és a Pannon Egyetem kölcsönösen bemutatkozott egymásnak és rögzítésre került, hogy a felek érdekeltek a kapcsolatok elmélyítésében és a csere-diák, csere-oktató program elindításában.

A megbeszélést követően Dr. Hartung Ferenc rektori megbízott és Józsa Tamás 1,5 órás közös előadást tartott a nyelvészeti kar épületében az egyetemről és Veszprém város gazdasági-társadalmi jellemzőiről, fejlesztési elképzeléseiről 

- A jövőben milyen területeken szeretnék bővíteni az együttműködést?
- A négynapos látogatás során számos együttműködési lehetőség merült fel. A jövőben szoros együttműködés épülhet ki az oktatás területén, valamint a kínai partnerek nyitottak a Balaton-felvidéki borok felé, illetve hús exportálására is sor kerülhet.MCOnet-Kovács Tünde